Paslaugos
IFCON - Investment · Finance · Consulting

„Vieno tikslo siekimas yra vienas iš esminių sėkmingo gyvenimo pagrindų, …“ – John D. Rockefeller

  • Akcinio ir / arba paskolinio (t.sk. senior, subordinuoto, mezzanine, bridge) kapitalo pritraukimas
  • Konsultacijos įmonių finansų klausimais
  • Finansinis – ekonominis investicijų įvertinimas
  • Strateginis auditas, planavimas ir konsultavimas (verslo bazės žemėlapis)
  • Konsultacijos ES paramos klausimais
  • Susijungimų / Įsigijimų, Perleidimų ir Restruktūrizavimo konsultavimas
  • Verslo, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimas